facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna Podsumowanie Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości
Podsumowanie Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości
[2024-03-28] Podsumowanie Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

Jak co roku Eurocentrum wraz z Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie współorganizuje finały ogólnopolskie olimpiad przedmiotowych. W dniach 22-23 marzec br. odbył się finał ogólnopolski 50 edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości.

II edycja Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, zwanej wcześniej Olimpiadą Innowacji Technicznych i Wynalazczości dobiegła końca. Tegoroczna – jubileuszowa – 50 - edycja finału ogólnopolskiego została przeprowadzona w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w dniach 22 - 23 marzec 2024 r., które już po raz czwarty w swojej historii gościło uczestników finału ogólnopolskiego Olimpiady.

Pierwszego dnia, po uroczystym otwarciu finału dokonanym przez Dyrektora Liceum Pana Wacława Piędla oraz Wiceprezydenta PZSWiR Pana Zbigniewa Matuszczaka, 76 uczestników – uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całego kraju zmagało się w etapie pisemnym
z czteroma zadaniami ocenianymi przez Jury w składzie:

 • Tadeusz Wilczarski – Przewodniczący Jury;
 • Ryszard Hubisz – Członek Jury;
 • Renata Kołodziej – Członek i Sekretarz Jury;
 • Helena Nisztuk – Członek Jury;
 • Maciej Jarosław Tadel – Członek Jury.

Po etapie pisemnym, uczniowie wraz z opiekunami mogli na chwilę zapomnieć o trudach rywalizacji, dzięki uczestnictwu w wyjeździe technicznym do Armatury Kraków S.A. Zakład Produkcyjny w Nisku.

W drugim dniu Olimpiady, 10 najlepszych uczniów z etapu pisemnego brało udział w etapie ustnym, podczas którego młodzież zmagała się z pytaniami z czterech dziedzin: wynalazczość, znaki towarowe, historia wynalazków i różne. Po zaciętej rywalizacji, tytuły laureatów Olimpiady otrzymali:

 1. Pękala Mikołaj – okręg Mazowiecki
 2. Posturzyńska Iga – okręg Chełmski
 3. Wojak Bartłomiej – okręg Podkarpacki Północ
 4. Danis Aleksandra – okręg Wielkopolska Południowa
 5. Czerepicki Marcin – okręg Bielsko – Bialski
 6. Łatka Kamil – okręg Chełmski
 7. Niwicki Franciszek – okręg Małopolski I
 8. Kołodziej Blanka – okręg Koszaliński
 9. Szajner Michał – okręg Chełmski
 10. Łompieś Lena – okręg Pomorski
 11. Liszka Tobiasz – okręg Podkarpacki
 12. Wawrzyński Bartosz – okręg Koszaliński
 13. Chruściński Radosław – okręg Lubuski Południowy
 14. Chwałko Wiktoria – okręg Pomorski
 15. Hondel Paweł – okręg Małopolski II
 16. Zięba Bartosz – okręg Organizator
 17. Majgier Grzegorz – okręg Małopolski II

Finaliści i laureaci Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości mogą starać się o indeksy na wybrane wydziały renomowanych uczelni w Polsce poza procedurą rekrutacyjną.

Klasyfikacja drużynowa Olimpiady przedstawia się następująco:
1 miejsce – okręg Chełmski
2 miejsce – okręg Wielkopolska Południowa
3 miejsce – okręg Lubuski Południowy.

Uroczyste podsumowanie Olimpiady swoją obecnością uświetnili:

 • Poseł na Sejm RP – Pan Rafał Weber;
 • Wiceprezes Urzędu Patentowego RP – Pan Piotr Zakrzewski;
 • Starosta Niżański – Pan Robert Bednarz;
 • Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego – Pan Sylwester Daśko;
 • Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów – Pan Stanisław Garbacz;
 • Kierownik Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu – Pan Dariusz Bździkot;
 • Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – Pan Wacław Piędel;
 • Dziekan Wydziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli – Pan Andrzej Trytek;
 • Prezes SOLBET Stalowa Wola Pan – Ryszard Zając;
 • Dyrektor Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A. Stalowa Wola – Pan Czesław Frączek;
 • Pani Elżbieta i Pan Tomasz Wróbel – Zakład Stolarski w Wólce Tanewskiej;
 • Pani Judzien B i Pani Angelika Pakos z koreańskiej firmy SK NEXILIS;
 • Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku – Pan ppłk Tomasz Mazur;
 • Dowódca 3-go Batalionu Inżynieryjnego – Pan ppłk Radosław Podolski;
 • 18 Pułk Saperski – Pan mjr Ireneusz Kozuba;
 • Pan mł. kpt. Łukasz Chwiej z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Nisku;
 • Prezydent PZSWiR – Pan Stanisław Janowczyk;
 • Wiceprezydent PZSWiR – Pan Zbigniew Matuszczak;
 • Wiceprezydent PZSWiR – Pan Ryszard Bajkowski;
 • Wiceprezydent PZSWiR – Przewodniczący Jury –  Pan Tadeusz Wilczarski;
 • Sekretarz Generalny PZSWiR – Pan Tomasz Pilarski;
 • Koordynator Olimpiady – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PZSWiR – Pani Renata Kołodziej;
 • Członek Prezydium Krajowej Rady PZSWiR – Pan Ryszard Hubisz;
 • Członek Prezydium Krajowej Rady PZSWiR – Pani Małgorzata Gajec;
 • Członek Jury – Pani Helena Nisztuk;
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady – członek Jury – Pan Maciej Jarosław Tadel;
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady – Mariusz Bogdan Widziński.

Krajowa Rada Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów tytułem "Przyjaciel Młodzieży" za wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie oraz aktywizację zawodową młodzieży uhonorowała:

 • Pan Daniel Karkoszka;
 • Pan Ryszard Zając;
 • Pani Elżbieta i Pan Tomasz Wróbel;
 • Pan Marian Rostek;
 • Pan Tomasz Mazur;
 • Pan Radosław Podolski;
 • Pani Monika Wroniecka;
 • Pani Hanna Jarosz;
 • Pan Marcin Makowski;
 • Pani Mirosława Rogowska;
 • Pani Eliza Baron;
 • Pan Krzysztof Staszan;
 • Pani Joanna Poźniak;
 • Pani Maria Kołłupajło.

Złotą Honorową Odznaką NOT, za całokształt działań w obszarze innowacji technicznych został wyróżniony Pan Robert Bednarz – Starosta Niżański.

Srebrnymi Honorowymi Odznakami NOT zostali wyróżnieni:

 • Pan Stanisław Garbacz;
 • Pan Tomasz Skoczeń;
 • Pani Aleksandra Oleksy;
 • Pani Mirosława Rogowska.

Diamentową Honorową Odznakę przyznaną przez Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Stowarzyszeń  Wynalazców i Racjonalizatorów jako pierwsza osoba fizyczna w kraju otrzymał Pan Wacław Piędel – Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Dodatkowo Pan Dyrektor otrzymał pamiątkowe logo szkoły wykonane przez znanego w Polsce artystę metaloplastyki Pana Pawła „Jastrzębia” Jabłońskiego.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objął Minister Edukacji i Nauki oraz Urząd Patentowy RP. Patronaty nad finałem ogólnopolskim objęli ponadto: Poseł na Sejm RP – Pan Rafał Weber, Wojewoda Podkarpacki – Pani Teresa Kubas Hul, Podkarpacki Kurator Oświaty – Pani Dorota Nowak  - Maluchnik, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Pan Władysław Ortyl, Starosta Niżański – Pan Robert Bednarz.

Sponsorem głównym finału ogólnopolskiego Olimpiady było przedsiębiorstwo ELEKTROCIEPŁOWNIA Stalowa Wola S.A., a także: Starosta Niżański, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, SOLBET Stalowa Wola S.A., Hurtownia ELMAT w Stalowej Woli,  Piekarnia Rostek w Nisku, MZK Stalowa Wola, MZK Nisko, Firma TECHTOP Nisko, Zakład Produkcyjny ARMATURA Kraków S.A., Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli, Firma Handlowa  HEXA  Stalowa Wola.

Podczas podsumowania Olimpiady, bogactwo folkloru polskiego zaprezentował - Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich z Racławic.

Po raz kolejny okazało się, iż naturalna potrzeba poznawania otaczającej rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami w różnych formach twórczości, stanowiła istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w tegorocznej rywalizacji, która z uwagi na liczbę laureatów oraz uzyskane wyniki, charakteryzowała się bardzo wysokim poziomem.
 

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl