A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Szkolenia Pierwsza pomoc przedlekarska
Pierwsza pomoc przedlekarska


Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowego reagowania oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia. Po ukończonym kursie uczestnik nabędzie umiejętność samodzielnego udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej u ofiar wypadków, a w tym umiejętność resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Kurs zakończony będzie wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

Dla kogo:

  • Dla osób, które chcą nabyć bądź poszerzyć lub uaktualnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym lub;
  • Dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej lub osób pracujących w miejscach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku ze względu na charakter wykonywanej pracy oraz osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy.

Informacje o kursie:

Czas trwania kursu - 8 godz.

Kurs zawiera następujące zagadnienia:

  • Ogólne wiadomości o budowie i funkcjonowaniu organizmu ludzkiego;
  • Rozpoznanie i postępowanie w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
  • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa;
  • Udzielanie pierwszej pomocy;
  • Posługiwanie się apteczką pierwszej pomocy i środkami podręcznymi;
  • Bandażowanie części ciała;
  • Sposoby ewakuacji poszkodowanych;
  • Alarmowanie o zagrożeniu i wzywanie pomocy.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić zgłoszenie zlecenia szkolenia i dostarczyć je do siedziby Eurocentrum lub wysłać na adres-mail: biuro@euro.ctiw.pl

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Renatą Kołodziej.
tel.: 62 736 10 27
mobile: 602 795 944
e-mail: biuro@euro.ctiw.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

Zgłoszenie zlecenia szkolenia

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl