A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Szkolenia Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona przeciwpożarowa

Kurs w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Cel kursu:

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W ramach kursu uczestnik zapozna się z zagadnieniami dotyczącymi przepisów ochrony przeciwpożarowej, rodzajów pożarów, sposobu postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia, zasad prawidłowej ewakuacji oraz obsługi sprzętu przeciwpożarowego.

Kurs zakończony będzie wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

Dla kogo:

  • dla pracodawców oraz pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Informacje o kursie:

Czas trwania kursu - 225 minut
Kurs zawiera następujące zagadnienia:

  • regulacje prawne, podstawowe przepisy prawne z dziedziny ochrony przeciwpożarowej;
  • czynności i obowiązki w sprawie ochrony przeciwpożarowej;
  • przyczyny powstawania pożarów i innych zagrożeń;
  • zasady postępowania w sytuacji powstania pożaru;
  • zasady organizacji i przeprowadzania ewakuacji;
  • wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy;
  • podstawowe zasady obsługi sprzętu gaśniczego;
  • oznakowanie obiektów pożarniczymi tablicami;
  • prace pożarowo niebezpieczne.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić zgłoszenie zlecenia szkolenia i dostarczyć je do siedziby Eurocentrum lub wysłać na adres-mail: biuro@euro.ctiw.pl

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Renatą Kołodziej.
tel.: 62 736 10 27
mobile: 602 795 944
e-mail: biuro@euro.ctiw.pl

Zgłoszenie zlecenia szkolenia

Serdecznie zapraszamy!!!

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl