A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Szkolenia Obsługa i wymiana butli gazowych
Obsługa i wymiana butli gazowych

Kurs w zakresie bezpiecznej obsługi i wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji w zakresie bezpiecznej obsługi i wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych wyposażonych w taką instalację.

Przedmiotowy kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych i realizowany jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (dodatkowo tłumaczenie w języku angielskim).

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2002 nr 70 poz. 650);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 603).

 Warunki uczestnictwa w kursie:

 Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

  • ukończyli 18 rok życia;
  • posiadają wykształcenie, co najmniej podstawowe;
  • posiadają stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności w zakresie bezpiecznej obsługi i wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych wyposażonych w taką instalację, potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Kurs zawiera następujące zagadnienia:

  • Przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonania czynności związanych z wymianą butli;
  • Wymiana butli wykonana przez instruktora;
  • Próbna wymiana butli przez uczestnika szkolenia;
  • Samodzielna wymiana butli przez uczestnika szkolenia;
  • Omówienie i ocena czynności wymiany butli przez uczestnika szkolenia. 

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, czas trwania kursu - 8 godz.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić zgłoszenie zlecenia szkolenia i dostarczyć je do siedziby Eurocentrum lub wysłać na adres-mail: biuro@euro.ctiw.pl

Zgłoszenie zlecenia szkolenia 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Widzińskim:
tel.: 62 736 10 27
mobile: 503 120 344
e-mail: m.widzinski@euro.ctiw.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl