A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Najważniejsze wydarzenia
Najważniejsze wydarzenia

Ponad czterdziestopięcioletnia działalność Eurocentrum pozwoliła ukształtować wizerunek firmy jako ośrodka profesjonalnie świadczącego usługi adresowane do małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą.

Rozwój działalności ośrodka przedstawia się następująco:

2024 Realizacja zadania publicznego, współfinansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego pn.: "Wielkopolscy Olimpijczycy"
2024 Kolejny rok funkcjonowania przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości - Punktu EUROPE DIRECT w Ostrowie Wielkopolskim.
2024 Inauguracja działalności Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski (PIFEW) w Kaliszu, funkcjonującego przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości.
2023 Realizacja zadania publicznego, współfinansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego pn.: "Udział młodzieży w Olimpiadach (Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości; Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice; Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce; Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska; Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Mechanice)."
2023 Realizacja projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 8.3.2 WRPO pn.: "Usługi rozwojowe dla Wielkopolan"
2022 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO pn.: "Aktywność na czasie!"
2022 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER pn.: "Moc aktywności"
2022 Realizacja zadania publicznego, finansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego pn.: "Innowacje i wynalazczość  - szansą na rozwój wielkopolskiej młodzieży"
2021 Organizacja Jubileuszu 45 - lecia działalności Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
2021 Organizacja Konferencji pn.: "Czysta energia i cyberbezpieczeństwo"
2021 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO - "Pigułka aktywności"
2021 Inauguracja działalności punktu - EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej
2021 Realizacja projektu partnerskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 6.3 WRPO - "Dotacja na Twoją firmę"
2020 Rejestracja Eurocentrum pod numerem PIC - 892832039 - jako podmiotu ubiegającego się o granty badawcze Unii Europejskiej
2020 Realizacja projektu w ramach zadania publicznego powierzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - "Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe"
2020 Audyt recertyfikacyjny - potwierdzenie, że System Zarządzania Jakością wdrożony w organizacji spełnia wymagania rozporządzenia MGiP oraz wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015
2020 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 6.2 WRPO - "Zawodowo - zarobione"
2019 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 6.5 WRPO - "Nowe jutro"
2019 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO - "Twój sukces"
2018 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 8.3.5 WRPO - "Twoje kwalifikacje w AKO"
2018 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.3.1 WRPO - "Przepis na sukces"
2017 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 9.3 RPO LU - "Projekt firma - kierunek praca"
2017 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.3.2 WRPO - "StartUP z AKO"
2016 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 6.5 WRPO - "Przedsiębiorczość i kwalifikacje sposobem na kryzys zawodowy w Południowej Wielkopolsce"
2016 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 7.3 RPO OP - "Most do sukcesu"
2016 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER - "Aktywny na rynku"
2016 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 8.3.2 WRPO - "Twoje kwalifikacje - Twoja przyszłość"
2016 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.3.1 WRPO - "Kierunek - przedsiębiorczość"
2016 Audyt recertyfikacyjny - potwierdzenie, że System Zarządzania Jakością wdrożony w organizacji spełnia wymagania rozporządzenia MGiP oraz wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015 i wydanie certyfikatu na kolejne 3 lata
2016 Otrzymanie tytułu "Firmy przyjaznej dla regionu" - nadanego przez Ogólnopolski System Regionalnej Aktywności Gospodarczej i społecznej, w dowód uznania za systematyczny udział w projekcie aktywności gospodarczej i społecznej przyczyniający się do utrzymania wysokiej rangi przedsiębiorczości oraz podnoszenia znaczenia regionu w skali ogólnopolskiej
2016 Przystąpienie do powołanej przez Prezydenta miasta Ostrowa Wlkp. - Ostrowskiej Rady Gospodarczej
2015 Otrzymanie "Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej" - nadanego przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą Bisnode, za najwyższą ocenę stabilności firmy
2015 Jubileusz 40 - lecia Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
2015 Otrzymanie "Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Ochrony Pracy" - nadanej przez Głównego Inspektora Pracy
2015 Otrzymanie "Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej" nadanej przez Ministra Gospodarki
2015 Otrzymanie Nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - "za kształtowanie wizerunku ostrowskiej przedsiębiorczości i gospodarki"
2015 Otrzymanie tytułu: Laureat Godła "Firma Szkoleniowo - Doradcza 2015 roku"
2015 Realizacja projektu - "Program Aktywizacja i Integracja"  na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
2015 Organizacja konferencji pn.: "WRPO+ Inicjatywy innowacyjne i rozwojowe dla przedsiębiorstw", realizowanej na zlecenie Wielkopolskiego Klastra Lotniczego.
2014 Jubileusz 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej: podsumowanie działań zrealizowanych przez Eurocentrum od momentu wstąpienia do UE, wręczenie podziękowań i odznak pracownikom Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w dowód uznania za osobisty wkład i zaangażowanie w realizację przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską
2014 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz budżetu państwa - "Nowa perspektywa - nowa szansą" - Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu".
2014 Audit nadzoru I – potwierdzenie, że wdrożony w organizacji System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009
2014
Realizacja projektu współfinsowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach poddziałania 2.2.1 PO KL - "Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU"
2014 Otrzymanie tytułu: Laureat Godła "Firma Szkoleniowo - Doradcza 2014 roku"
2014
Przystąpienie dp projektu ProNetwork - wzmocnienie współpracy między Instytucjami Otoczenia Biznesu w regionie południowej Wielkopolski
2014 Powołanie Instytutu Naukowo - Badawczego
2013 Audit recertyfikacyjny - potwierdzenie, że System Zarządzania Jakością wdrożony w organizacji spełnia wymagania rozporządzenia MGiP oraz wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 i wydanie certyfikatu na kolejne 3 lata
2013 Uzyskanie wpisu do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
2013
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL - "Szkolenie = zatrudnienie"
2013 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL - "Grasz o staż"
2013
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL - "Wyższe kwalifikacje - nowe możliwości"
2013 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL - "Skrzydła biznesu"
2013
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL - "Lek na bezrobocie"
2013 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 6.2 PO KL - "Steruj własną firmą"
2013
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 6.2 PO KL - "Pigułka na kryzys"
2012 Organizacja konferencji ewaluacyjnej projektu pn.: "Moja własna firma", realizowanego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki na terenie województwa mazowieckiego
2012
Organizacja konferencji pn.: "Wielkopolska efektywna energetycznie" 
2012 Organizacja konferencji ewaluacyjnej projektu pn.: "Drogowskaz do biznesu", realizowanego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
2012
Organizacja konferencji ewaluacyjnej projektu pn.: "Sam sobie sterem", realizowanego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
2012 Uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Podmiotów prowadzących Agencję Zatrudnienia
2012
Uzyskanie akredytacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakresie prowadzonych przez Stowarzyszenie szkoleń
2012 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL - "Klucz do sukcesu "
2012
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 PO KL - "Od szkolenia do zatrudnienia"
2012
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 PO KL - "Kurs na sukces zawodowy"
2012
Uruchomienie biura projektu pn.:"Pierwszy krok do biznesu" w Miliczu - realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Dzialania 6.2 PO KL - na terenie województwa dolnośląskiego
2012
Audit nadzoru II - potwierdzenie, że wdrożony w organizacji System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009
2011
Organizacja konferencji pn.:"Ochrona własności przemysłowej - klucz do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw"
2011
Organizacja konferencji pn.:"Wiedza i przedsiębiorczość"
2011
Organizacja konferencji ewaluacyjnej projektu pn.: "Moja firma - to proste!", realizowanego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
2011 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 6.2 PO KL - "Moja własna firma" na terenie województwa mazowieckiego
 2011 Audit nadzoru I - potwierdzenie, że wdrożony w organizacji System Zarządzania Jakością spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009
2011
Zmiana siedziby Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości na ul. Budowlanych 5 w Ostrowie Wielkopolskim
2010
Wręczenie z okazji Jubileuszu 35 - lecia Eurocentrum: 2 odznak Honorowych "Za zasługi dla Wynalazczości", 13 złotych Odznak Honorowych NOT, 8 srebrnych Odznak Honorowych NOT, 1 Diamentowej Odznaki Honorowej NOT, 5 Złotych Honorowych Odznak PZSWiR, 10 Złotych Honorowych Odznak Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz 25 okolicznościowych Statuetek Eurocentrum
2010
Otrzymanie "Złotej odznaki Honorowej NOT" nadanej przez Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
2010
Otrzymanie odznaki honorowej "Za zasługi dla Wynalazczości" nadana przez Prezesa Rady Ministrów
2010
Jubileusz 35 - lecia Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości
2010
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budzetu państwa w ramach Działania 6.2 PO KL - "Drogowskaz do biznesu"
2010
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budzetu państwa w ramach Działania 6.2 PO KL - "Sam sobie sterem"
2010
Audit odnawiający oraz audit sprawdzający - potwierdzenie, że wdrożony w organizacji System Zarządzania Jakością spełnia wymagania rozporządzenia MGiP oraz wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009
2010
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budzetu państwa w ramach Działania 6.2 PO KL - "Moja firma - to proste!"
2009 Uzyskanie świadectwa z rejestracji wzoru przemysłowego nr 13605, nadanego przez Urząd Patentowy RP
2009
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budzetu państwa w ramach Poddziałania 7.2.1. PO KL - "Teraz czas na Nas"
2009
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budzetu państwa w ramach Działania 9.3. PO KL - "Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w Południowej Wielkopolsce"
2009
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 6.2 PO KL - "Mój własny biznes".
2009
Uruchomienie w siedzibie firmy Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT - Południowa Wielkopolska
2008 Uzyskanie patentu na wynalazek nr 210270, nadanego przez Urząd Patentowy RP
2008 Otrzymanie "Złotej honorowej odznaki" za szczególne osiągnięcia w rozwoju techniki i iinowacji nadanej przez Prezydium Krajowej rady Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie
2008
Otrzymanie wyróżnienia za najlepiej realizowane projekty "Promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu ostrowskiego oraz pleszewskiego" oraz "Teraz MY!!! - Nowe Mikroprzedsiębiorstwa Południowej Wielkopolski" od Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie - Regionalnej Instytucji Finansującej dla Działania 2.5 ZPORR w woj. Wielkopolskim.
2008
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 9.3 POKL - "Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w Południowej Wielkopolsce"
2008
Uruchomienie Punktów Informacyjnych: Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "Wielkopolska Północ"
2008
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL "Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych"
2008
Organizacja finału ogólnopolskiego XXXIV edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości i I edycji Olimpiady Innowacji Technicznych
2008
Realizacja trzech projektów w ramach ogłoszonego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu integracji europejskiej i promocji miasta
2007
Realizacja projektu dla Pleszewskiego Klastera Kotlarskiego finansowanego w ramach pilotażowego programu "Wsparcie na rozwój klastra"
2007
Audit odnawiający oraz audit sprawdzający - potwierdzenie, że wdrożony w organizacji System Zarządzania Jakością spełnia wymagania rozporządzenia MGiP oraz wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001
2006
Audit nadzoru oraz audit sprawdzający - potwierdzenie, że wdrożony w organizacji System Zarządzania Jakością spełnia wymagania rozporządzenia MGiP oraz wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001
2006
Utworzenie Punktu Konsultacyjnego w Krotoszynie świadczącego bezpłatne usługi informacyjne dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
2006
Otrzymanie odznaki honorowej "Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" od Zarządu Województwa Wielkopolskiego
2006
Realizacja projektu dla Pleszewskiego Klastera Kotlarskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach programu ZPORR Działanie 2.6 - „Uruchomienie usług transferu technologii i kojarzenia partnerów do współpracy z MSP w ramach Klastera Kotlarskiego”
2006
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach programu ZPORR Działanie 2.5 - „Teraz MY!!! - Nowe Mikroprzedsiębiorstwa Południowej Wielkopolski”
2006
Wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości na terenie Wielkopolski poprzez przystąpienie do Wielkopolskiej Sieci Innowacji
2005 Uzyskanie świadectwa ochronnego nr 194018 na znak towarowy, nadanego przez Urząd Patentowy RP
2005
Audit nadzoru wraz z auditem rejestrującym - potwierdzenie, że wdrożony w organizacji System Zarządzania Jakością spełnia wymagania rozporządzenia MGiP oraz wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001
2005
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach programu ZPORR Działanie 2.6 - „Zbudowanie i wzmocnienie innowacyjnej sieci współpracy MSP w ramach Klastera Kotlarskiego”
2005
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach programu ZPORR Działanie 2.5 - „Promocja Przedsiębiorczości na terenie powiatu ostrowskiego oraz pleszewskiego”
2005
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach programu SPO WKP Działanie 1.1.2 - „Poprawa dostępności przedsiębiorców do usług oferowanych przez Eurocentrum w Ostrowie Wlkp. oraz w Oddziale w Pleszewie”
2005
Utworzenie Punktów Konsultacyjnych w Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie oraz Kaliszu świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
2004 Uzyskanie świadectwa ochronnego nr 187906 na znak towarowy, nadanego przez Urząd Patentowy RP
2004
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością opartego na wymaganiach normy ISO 9001:2000, certyfikacja Systemu przez Zetom – Cert Sp. z o.o.
2004
Reorganizacja ośrodka i zmiana nazwy na Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, powołanie Oddziału Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Pleszewie
2003
Audit nadzoru - potwierdzenie zgodności funkcjonowania systemu ośrodka z wymaganiami modelu ustanowionego przez KSU
2002
Akredytacja ośrodka na wykonywanie usług w ramach programów PHARE 2000 „Wstęp do jakości” oraz „Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw”
2001
Utworzenie Punktu Konsultacyjno – Doradczego świadczącego bezpłatne usługi informacyjne dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
2000
Akredytacja w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
2000
Uzyskanie upoważnienia, wydanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, do prowadzenia kursów w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych
2000
Uzyskanie uprawnień, wydanych przez Ministerstwo Gospodarki – Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, do prowadzenia kursów oraz wydawania stosownych zaświadczeń w zakresie wózków jezdniowych z napędem silnikowym
1999 Uzyskanie Świadectwa ochronnego nr 141231 na znak towarowy, wydanego przez Urząd Patentowy RP
1999 Uzyskanie Świadectwa ochronnego nr 103901 na znak towarowy, wydanego przez Urząd Patentowy RP
1999
Powołanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisji Kwalifikacyjnej zajmującej się stwierdzaniem kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
1999
Reorganizacja firmy i zmiana nazwy na Centrum Techniki i Wynalazczości
1997
Uzyskanie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych
1991 Utworzenie Kancelarii patentowej
1987 Powołanie "Klubu Milionerów" województwa kaliskiego
1985
Powołanie Zakładu Usług Technicznych WKTiR
1985
Eliminacje okręgowe Turnieju Młodych Mistrzów Techniki oraz Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości - przedsięwzięcia te są organizowane każdego roku
1984 Organizacja pierwszego w Polsce spotkania z racjonalizatorami, którzy uzyskali w swej działalności efekty ekonomiczne z tytułu wdrożenia projektów wynalazczych ponad jeden milion złotych
1982 Otrzymanie odznaki i tytułu: "Zasłużony dla wynalazczości i racjonalziacji" nadanego przez Prezesa Rady Ministrów
1982
Rejestracja Stowarzyszenia WKTiR w Urzędzie Wojewódzkim w Kaliszu
1981 Współorganizacja ekspozycji polskiej na wystawie osiągnięć wynalazców i racjonalizatorów w dziedzinie budowy maszyn - Moskwa '81
1980 Podpisanie porozumienia pomiędzy WZZ i OW NOT w Kaliszu -  WKTiR wszedł w skład Naczelnej Organizacji Technicznej
1979 Otrzymanie Medalu za szczególne osiągnęcia w dziedzinie techniki przyznanego przez Naczelną Organizację Techniczną
1978 Organizacja wystawy "Przemysł województwa kaliskiego"
1976 Powstanie Komisji problemowych: poradnictwa, szkoleniowa, wymiany doświadczeń, młodzieżowa, rozpowszechnień projektów wynalazczych, najlepszy projekt wynalazczy miesiąca, konkursów i współzawodnictw, organizacji i popularyzacji ruchu wynalazczego
1975
Powstanie ośrodka pod nazwą Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji (WKTiR)
 

 

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl