A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Olimpiady
Olimpiady

 "Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - Konfucjusz

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w swojej działalności szczególne miejsce poświęca młodzieży w ramach innowacyjnego wychowania młodzieży. Od ponad 25 lat organizowana jest Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości, zwana wcześniej Olimpiadą Innowacji Technicznych, a jeszcze wcześniej Turniejem Młodych Mistrzów Techniki. Od roku szkolnego 2022/2023 współorganizujemy cztery nowe Olimpiady:

 • Olimpiadę Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice;
 • Olimpiadę Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce;
 • Olimpiadę Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska;
 • Olimpiadę Innowacji Technicznych w Mechanice.

Olimpiady do dnia dzisiejszego cieszą się bardzo dużym powodzeniem, co dowodzi corocznie bardzo liczna grupa uczestników. O prawidłowej współpracy z młodzieżą i ich opiekunami świadczy fakt ponadprzeciętnych osiągnięć naszych wychowanków w eliminacjach okręgowych i ogólnopolskich obu imprez. Na uwagę zasługuje fakt ścisłej współpracy dotyczącej w/w przedsięwzięć z Urzędem Patentowym RP, Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych.

Olimpiady mają charakter naukowo - techniczny i mają na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół średnich tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiad do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiady rozwijają pasję i kształtują umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023


Tegoroczne uroczyste podsumowanie etapu regionalnego:

 • Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice;
 • Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska;
 • Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice;
 • Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce;
 • Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

odbyło się 17 maja br. w auli Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Fotogaleria z podsumowania etapu regionalnego


Celem Olimpiad jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym.

Olimpiady w roku szkolnym 2022/2023 były współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
 
Wśród zaproszonych na uroczystość gości obecni byli:

 • Sekretarz Powiatu – Pan Mirosław Rychlik;
 • Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Pani Magdalena Sekura – Nowicka;
 • Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Pani Jolanta Stasiak - Dróżdż;
 • Dyrektor Zespołu Szkól Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim – Pani Magdalena Wojtasz;
 • Prezes Zarządu Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, a zarazem Wiceprezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów – Pan Zbigniew Matuszczak.

Po uroczystym otwarciu odczytano wyniki poszczególnych Olimpiad.

Wyniki drużynowe Z ELIMINACJI OKRĘGOWYCH OLIMPIADY  WIEDZY O WYNALAZCZOŚCI OKRĘG WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA

 • 1 miejsce - III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Z.1; 
 • 2 miejsce - Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wlkp.;
 • 3 miejsce - Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu;
 • 4 miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Z.2;
 • 5 miejsce - Technikum Nr 1 w Ostrowie Wlkp.;
 • 6 miejsce - II Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu   
Klasyfikacja indywidualna:
 • 1 miejsce – Leń Alicja - III LO Kalisz Z.2;
 • 2 miejsce – Wróbel Oliwia - III LO Kalisz Z.1;
 • 3 miejsce – Adamski Wojciech - ZST Ostrów Wlkp.;
 • 4 miejsce – Chojnacki Franciszek III LO Kalisz Z.1;
 • 5 miejsce - Jakubczyk Wojciech ZST Ostrów Wlkp.;
 • 6 miejsce - Celniak Łukasz ZSE Kalisz;
 • 7 miejsce - Szczepaniak Adam ZSE Kalisz;
 • 8 miejsce - Nawrocka Weronika ZSE Kalisz;
 • 9 miejsce - Bangrowska Patrycja III LO Kalisz Z.1;
 • 10 miejsce - Gierlach Bartosz ZST Ostrów Wlkp.

Wyniki z eliminacjach okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce:

Blok Programistyczny

 • 1 miejsce - MARCZAK FILIP;
 • 2 miejsce - MIGAJ PATRYK;
 • 3 miejsce -WIKŁO DAWID;
 • 4 miejsce - STASIERSKI JAKUB;
 • 5 miejsce - MŁYNEK JAKUB;
 • 6 miejsce - JAKUBEK ADRIAN
Blok Teletechniczny
 • 1 miejsce - PIASECKI NIKODEM

Wyniki z ELIMINACJI OKRĘGOWYCH OLIMPIADY  INNOWACJI  TECHNICZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA OKRĘG WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA

1 miejsce - H2O Explorer  - podwodna sonda   
Autorzy: Karolina Błaszczyk, Nikodem Piasecki, Jakub Młynek
Szkoła: III Liceum Ogólnokształcące Ostrów Wielkopolski
Prowadzący: Tomasz Szydłowski

2 miejsce - Modernizacja stanowisk fotowoltaicznych w pracowni szkolnej do celów dydaktycznych i badawczych
Autorzy: Kacper Musiał, Franciszek Nowicki, Gabriel Czubak
Szkoła: Zespół Szkół Technicznych Ostrów Wielkopolski
Prowadzący: Andrzej Majer

3 miejsce - Zespół czujników dozorowych na małych i średnich odległościach w terenie zurbanizowanym
Autorzy: Marek Marczak, Wojciech Jakubczyk, Wojciech Adamski
Szkoła: Zespół Szkół Technicznych Ostrów Wielkopolski
Prowadzący: Sławomir Szymanowski

Wyniki z ELIMINACJI OKRĘGOWYCH OLIMPIADY  INNOWACJI  TECHNICZNYCH W ELEKTRONICE I MECHATRONICE OKRĘG WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA

1 miejsce - Bioniczna proteza ręki   
Autorzy: Jakub Markowski, Kamil Kaniewski, Patryk Grobelny
Szkoła: Zespół Szkół Technicznych Ostrów Wielkopolski
Prowadzący: Sławomir Szymanowski

2 miejsce - Innowacyjna bruzdownica 3D do tworzyw sztucznych
Autorzy: Hubert Żarnowski, Kacper Kaczmarek
Szkoła: Zespół Szkół Technicznych Ostrów Wielkopolski
Prowadzący: Ryszard Dolata

3 miejsce - Miniaturowa klimatyzacja „mini-Klimax”
Autorzy: Jan Szydłowski, Karol Wieczorek, Mieszko Szymoniak
Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kompały i Wojciecha Lipskiego Ostrów Wielkopolski
Prowadzący: Anna Jędrzejak – Izydorska, Tomasz Szydłowski

Wyniki Z ELIMINACJI OKRĘGOWYCH OLIMPIADY  INNOWACJI  TECHNICZNYCH W MECHANICE OKRĘG WIELKOPOLSKA POŁUDNIOWA

1 miejsce - Przeciąganie nagniatające otworów   
Autorzy: Kacper Mielniczek, Szymon Doktór, Paweł Sperling
Szkoła: Zespół Szkół Technicznych Ostrów Wielkopolski
Prowadzący: Ryszard Dolata

2 miejsce - Wieloformatowe urządzenie replikujące FDM z uchwytem uniwersalnym – 5 głowicowa
Autorzy: Hubert Żarnowski, Kacper Kaczmarek
Szkoła: Zespół Szkół Technicznych Ostrów Wielkopolski
Prowadzący: Paweł Sobczak, Jarosław Sobczak

3 miejsce - Hydro2Bike
Autorzy: Maciej Miguła, Jakub Musiała, Paweł Obsadny
Szkoła: Zespół Szkół Technicznych Ostrów Wielkopolski   
Prowadzący: Piotr Miś

Po wręczeniu nagród rzeczowych, pucharów oraz dyplomów – Prezes Zarządu Eurocentrum Pan Zbigniew Matuszczak złożył serdeczne podziękowania dla nauczycieli – opiekunów uczniów. Listami gratulacyjnymi uhonorowano: Pana Ryszarda Dolatę, Pana Pawła Sobczaka, Pana Jarosława Sobczaka, Pana Piotra Miś, Pana Sławomira Szymanowskiego, Panią Annę Jędrzejak – Izydorską, Pana Tomasza Szydłowskiego, Pana Andrzeja Majer, Panią Beatę Górecką oraz Panią Lidię Fabisiak.

Uroczystość podsumował Pan Zbigniew Matuszczak, który przedstawił najważniejsze liczby tegorocznej edycji Olimpiad, pogratulował finalistom, wyrażając nadzieję, iż dziś będąc młodymi entuzjastami nauki, w przyszłości nie zagubią oni w sobie cennego pierwiastka, jakim jest chęć odkrywania nowego.

Projekt wspólfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego


Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice

dla uczniów szkół ponadpodstawowych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2022/2023

HONOROWY PATRONAT:

Wykaz komitetów okręgowych 2022/2023

Plakat informacyjny Olimpiady w Elektronice i mechatronice 2022/2023


Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce

dla uczniów szkół ponadpodstawowych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2022/2023

HONOROWY PATRONAT:


Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska

dla uczniów szkół ponadpodstawowych o tytuł:

MŁODEGO EKOLOGA INNOWATORA w roku szkolnym 2022/2023

HONOROWY PATRONAT:


Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice

dla uczniów szkół ponadpodstawowych o tytuł:

MŁODEGO INNOWATORA w roku szkolnym 2022/2023

HONOROWY PATRONAT:


Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

HONOROWY PATRONAT:

Plakat informacyjny Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości 2022/2023

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl