A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Szkolenia Dozorowe
Dozorowe

 • Obsługa wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo - kategoria II  W;
 • Obsługa wciągników i wciągarek sterowanych z kabiny oraz wciągników i wciągarek według kategorii II W  -  kategoria I W;
 • Obsługa suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego w tym bezprzewodowo oraz wciągników i wciągarek według kategorii II W - kategoria II S;
 • Obsługa suwnic sterowanych z kabiny oraz wciągników i wciągarek według kategorii I W i suwnic według kategorii II S - kategoria I S;
 • Obsługa żurawi: stacjonarnych, przewoźnych, przenośnych, samojezdnych - kategoria II Ż;
 • Obsługa żurawi: wieżowych, szynowych - kategoria I Ż;
 • Obsługa podestów ruchomych: wiszących, masztowych, stacjonarnych - kategoria II P;
 • Obsługa podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych, przewoźnych oraz samojezdnych - kategoria I P;
 • Obsługa dźwigów budowlanych z obsługą: towarowych, towarowo - osobowych - kategoria II D;
 • Obsługa dźwigów towarowych z obsługą i szpitalnych - kategoria I D;
 • Konserwacja dźwigów budowlanych - kategoria IV;
 • Konserwacja dźwigów jedno - lub dwubiegowych z systemem sterowania zewnętrznym, wewnętrznym i przestawnym; urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych - kategoria III;
 • Konserwacja dźwigów kategorii III oraz dźwigów ze sterowaniem zbiorczym i grupowo - zbiorczym - kategoria II;
 • Konserwacja dźwigów kategorii III i II oraz dźwigów o dowolnym systemie sterowania z napędem regulowanym - kategoria I;
 • Konserwacja urządzeń wyposażonych w mechanizmy z napędem ręcznym - kategoria IV M;
 • Konserwacja urządzeń według kategorii IV M oraz urządzeń wyposażonych  w mechanizmy - zespoły mechaniczne - z wyłączeniem układów hydraulicznych i pneumatycznych - kategoria III M;
 • Konserwacja urządzeń według kategorii IV M, III M oraz urządzeń wyposażonych w mechanizmy - zespoły mechaniczne - z układami hydraulicznymi - i pneumatycznymi - kategoria II M;
 • Konserwacja urządzeń według kategorii IV M, III M, II M oraz urządzeń wyposażonych w mechanizmy specjalnego przeznaczenia - kategoria I M;
 • Konserwacja urządzeń o napędzie nieelektrycznym posiadających elektryczne obwody bezpieczeństwa i sygnalizacji, których wartość napięcia względem ziemi nie przekracza 60 V prądu stałego lub 24 V prądu przemiennego - kategoria IV E;
 • Konserwacja urządzeń według kategorii IV E oraz urządzeń posiadających układy napędowe z silnikami asynchronicznymi klatkowymi - kategoria III E;
 • Konserwacja urządzeń według kategorii IV E i III E oraz urządzeń posiadających układy napędowe z silnikami asynchronicznymi pierścieniowymi - kategoria II E;
 • Konserwacja urządzeń według kategorii IV E, III E i II E oraz urządzeń posiadających dowolne systemy sterowania i dowolne układy napędowe - kategoria I E;
 • Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych  - kategoria II WJK;
 • Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych  - kategoria I WJK.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Widzińskim:
tel.: 62 736 10 27
mobile: 503 120 344
e-mail: m.widzinski@euro.ctiw.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl