A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Realizowane projekty PIFEW
PIFEW

Zakres usług świadczonych przez PIFE (Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich):

 1. Ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich:
  • Zapewnienie kompleksowej wiedzy dotyczącej Funduszy Europejskich, w tym poszczególnych Programów i Działań.
  • Świadczenie informacji na temat programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską oraz Krajowego Planu Odbudowy.
 2. Informowanie o projektach:
  • Przedstawienie aktualnych informacji na temat możliwości udziału w projektach realizowanych przez inne beneficjentów.
  • Wskazanie klientom narzędzi do wyszukiwania interesujących projektów, takich jak internetowe bazy projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich.
 3. Informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania:
  • Udzielanie informacji klientom na temat systemu wdrażania projektów oraz zakwalifikowania pomysłu na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowanym z Funduszy Europejskich.
  • Zapewnienie informacji o konkursach oraz możliwych źródłach i formach finansowania.
  • Przekazywanie ogólnych warunków, kryteriów oraz procedur przyznawania wsparcia.
  • Udostępnianie danych kontaktowych do właściwych instytucji odpowiedzialnych za proces aplikacyjny.
 4. Konsultacje dla wszystkich mieszkańców:
  • Konsultacje skierowane do osób fizycznych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli podmiotów publicznych zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych lub wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń czy kredytów.

Działalność PIFE ma na celu ułatwienie dostępu do informacji oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych z Funduszy Europejskich dla szerokiego spektrum beneficjentów, w tym osób prywatnych, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych. Wszystkie świadczone usługi przez Konsultantów PIFE są świadczone bezpłatnie.

Informujemy, że w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Kaliszu można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego on-line. Zgłoszenie zapotrzebowania należy zrealizować 3 dni przed planowanym wykonaniem tłumaczenia. Usługa ta jest bezpłatna dla naszych Gości i jest dostępna w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 17:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Więcej informacji na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl    

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich2021-2027.


Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy ani Centralnej Jednostki ds. PPP (CJPPP)i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych [plik]


Pracownicy PIFE w Kaliszu:

Katarzyna Kurczaba - Specjalista ds. funduszy europejskich

Joanna Droszcz - Specjalista ds. funduszy europejskich

Aleksandra Blak - Specjalista ds. funduszy europejskich


Kontakt:

ul. Zacisze 2, pokój nr 3
62-800 Kalisz
e-mail: PIFE.Kalisz@euro.ctiw.pl
tel: 791 940 480, 791 940 580

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl