A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

Do rozpoczęcia drugiego naboru pozostało:

Strona główna Działy tematyczne Dokumenty projektowe
Dokumenty projektowe

NABÓR II

DOKUMENTY dot. rekrutacji:

 1. Regulamin rekrutacji uczestników (.pdf) - data publikacji 28.04.2021 r.
 2. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny (.doc)
 3. Załącznik nr 2 - Karta oceny Formularza rekrutacyjnego (.pdf)
 4. Załącznik nr 3 - Karta oceny dopradcy zawodowego (.pdf)
 5. Załącznik nr 4 - Karta oceny spełnienia dodatkowych kryteriów (.pdf)
 6. Załącznik nr 5 - Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych, jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation) (.pdf)
 7. Załącznik nr 6 - Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc de minimis (.pdf)

 DOKUMENTY dot. wsparcia finansowego (data publikacji 19.08.2021 r.):

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych (.pdf)
 2. Załącznik nr 1 - Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe (.doc)
 3. Załącznik nr 2 - Biznesplan (.doc)
 4. Załącznik nr 3 - Karta oceny Biznesplanu (.pdf);
 5. Załącznik nr 3a - Karta oceny spełnienia dodatkowych kryteriów (.pdf)
 6. Załącznik nr 4 - Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego (.pdf)
 7. Załącznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo - finansowy (.xls)
 8. Załącznik nr 6a - Oświadczenie o stanie cywilnym (.pdf)
 9. Załącznik nr 6b - Deklaracja wekslowa (.pdf)
 10. Załącznik nr 6c - Weksel in blanco (.pdf)
 11. Załącznik nr 6d - Oświadczenie poręczyciela (.pdf)
 12. Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego (.doc)
 13. Załącznik nr 8 - Regulamin Komisji Oceny Biznesplanów (.pdf)
 14. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o używanym środku trwałym (.doc)

 

NABÓR I

DOKUMENTY dot. rekrutacji:

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników projektu (.pdf) - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA - data publikacji 14.01.2021 r.
 2. Regulamin rekrutacji Uczestników projektu (.pdf) - WERSJA ARCHIWALNA - data publikacji 30.12.2020 r.
 3. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny (.doc) - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA - data publikacji 14.01.2021 r.
 4. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny (.doc) - WERSJA ARCHIWALNA - data publikacji 30.12.2020 r.
 5. Załącznik nr 2 - Karta oceny Formularza rekrutacyjnego (.pdf)
 6. Załącznik nr 3 - Karta oceny doradcy zawodowego (.pdf)
 7. Załącznik nr 4 - Karta oceny spełnienia dodatkowych kryteriów (.pdf)
 8. Załącznik nr 5 - Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych, jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation) (.pdf)
 9. Załącznik nr 6 - Wykaz działalności gospodarczych wyłączonych z ubiegania się o pomoc de minimis (.pdf)

DOKUMENTY dot. szkoleń - NABÓR I i NABÓR II (dokumentacja nie uległa zmianie w stosunku do Naboru I):

 1. Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowego (.pdf)
 2. Załącznik nr 1 - Umowa o udzieleniu wsparcia szkoleniowego (.pdf) - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA - data publikacji 19.03.2021 r.
 3. Załącznik nr 1 - Umowa o udzieleniu wsparcia szkoleniowego (.pdf) - WERSJA ARCHIWALNA
 4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o aktualności danych (.pdf)

 DOKUMENTY dot. wsparcia finansowego (data publikacji 26.03.2021 r.):

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych (.pdf)
 2. Załącznik nr 1 - Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe (.doc)
 3. Załącznik nr 2 - Biznesplan (.doc)
 4. Załącznik nr 3 - Karta oceny Biznesplanu (.pdf);
 5. Załącznik nr 3a - Karta oceny spełnienia dodatkowych kryteriów (.pdf)
 6. Załącznik nr 4 - Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego (.pdf)
 7. Załącznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo - finansowy (.xls)
 8. Załącznik nr 6a - Oświadczenie o stanie cywilnym (.doc)
 9. Załącznik nr 6b - Deklaracja wekslowa (.doc)
 10. Załącznik nr 6c - Weksel in blanco (.pdf)
 11. Załącznik nr 6d - Oświadczenie poręczyciela (.doc)
 12. Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego (.doc)
 13. Załącznik nr 8 - Regulamin Komisji Oceny Biznesplanów (.pdf)
 14. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o używanym środku trwałym (.doc)

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl