A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Dzia造 tematyczne

Do rozpocz璚ia drugiego naboru pozosta這:

Strona g堯wna Dzia造 tematyczne O Eurocentrum
O Eurocentrum

Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i jest stowarzyszeniem naukowo - technicznym powsta造m w 1975 roku, którego dzia豉lno嗆 obejmuje us逝gi doradcze, szkoleniowe oraz informacyjne. Dominuj帷 form 鈍iadczonych us逝g jest oferta szkoleniowa dla ró積ych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Ponad czterdziestopi璚ioletnia dzia豉lno嗆 stowarzyszenia w Ostrowie Wielkopolskim pozwoli豉 ukszta速owa wizerunek firmy jako o鈔odka profesjonalnie 鈍iadcz帷ego us逝gi adresowane gównie do sektora Ma造ch i 字ednich Przedsi瑿iorstw oraz do osób podejmuj帷ych w豉sn dzia豉lno嗆 gospodarcz.

Misj Eurocentrum by這, jest i niew徠pliwie b璠zie dzia豉nie na rzecz szeroko rozumianego 鈔odowiska technicznego poprzez prowadzenie najwy窺zej jako軼i us逝g i szkole doskonal帷ych wiedz i praktyczne umiej皻no軼i pracowników sektora gospodarczego, zgodnie z has貫m „Profesjonalizm, do鈍iadczenie, praktyka”.

 

Gównymi celami i zadaniami Eurocentrum jest przede wszystkim wspieranie i promowanie przedsi瑿iorczo軼i i innowacyjno軼i, w szczególno軼i:

  • rozwój innowacyjno軼i gospodarki, szczególnie ma貫go i 鈔edniego biznesu, poprzez inicjowanie wszelkich dzia豉 maj帷ych na celu wspomaganie wdro瞠nia opracowa naukowych i badawczo – rozwojowych do praktyki, oraz wspó逍rac biznesu z zapleczem naukowo-badawczym i rozwojowym,
  • budowanie pozytywnego obrazu przedsi瑿iorczo軼i i przedsi瑿iorców,
  • promocj nowoczesnych technik zarz康zania,
  • rozwijanie dzia豉lno軼i o鈍iatowej polegaj帷ej na upowszechnianiu, organizowaniu i popularyzowaniu w szko豉ch i zak豉dach pracy wiedzy z zakresu innowacyjno軼i i przedsi瑿iorczo軼i oraz ochrony w豉sno軼i przemys這wej,
  • inicjowanie dzia豉 na rzecz post瘼u naukowo-technicznego w鈔ód m這dzie篡, podejmowanie dzia豉 sprzyjaj帷ych rozwojowi i wspó逍racy instytucji samorz康owych oraz instytucji oko這biznesowych,
  • promowanie dobrych do鈍iadcze z krajów Unii Europejskiej,
  • koordynacj dzia豉, wymian informacji, opracowywanie metod pracy i podnoszenie kwalifikacji konsultantów wspieraj帷ych ma造 i 鈔edni biznes w sposób zapewniaj帷y spe軟ianie wymogów akredytacyjnych stowarzyszenia. 

Ponadto stowarzyszenie oferuje bezp豉tne us逝gi informacyjne w Puncie Konsultacyjnym oraz w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Wysok jako嗆 us逝g gwarantuje Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie 鈍iadczenia us逝g szkoleniowych, informacyjnych, doradczych oraz akredytacja w Krajowym Systemie Us逝g - KSU.

Profesjonalne 鈍iadczenie us逝g szkoleniowych zapewnia akredytacja w Kuratorium O鈍iaty w Poznaniu.

Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i uzyska這 wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Prowadz帷ych Agencje Zatrudnienia oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

W okresie ponad czterdziestolpi璚ioletniej dzia豉lno軼i Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i ugruntowa這 swoj pozycj jako jedna z licz帷ych si instytucji wspieraj帷ych rozwój regionalny na terenie województwa wielkopolskiego oraz kraju. Dzi瘯i dzia豉niom stowarzyszenia, w ostatnim pi璚ioleciu powsta這 ponad 600 nowych podmiotów gospodarczych oraz przeszkolonych zosta這 blisko 60 000 osób.

Odznaczenia i nagrody Eurocentrum

Certyfikaty i uprawnienia Eurocentrum

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i Ostr闚 Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostr闚 Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl