A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

Do rozpoczęcia drugiego naboru pozostało:

Strona główna NABÓR 2 - OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
NABÓR 2 - OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
[2021-11-08] NABÓR 2 - OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości poniżej publikuje ostateczne wyniki oceny złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanami (po procedurze odwoławczej).

OSTATECZNE LISTY RANKINGOWE (.pdf)

Komisja Oceny Biznesplanów wyłoniła:

  • 47 Uczestników Projektu, którzy otrzymają dotację jednorazową i wsparcie pomostowe;
  • 12 Uczestników Projektu, którym nie przyznano dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego.

Jednocześnie informujemy, iż 4 Uczestników Projektu nie złożyło stosownych dokumentów aplikacyjnych.

Informujemy, że zgodnie z §3 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości: „Oceny otrzymane na etapie procedury odwoławczej są ostateczne i nie przysługują od nich środki odwoławcze”.

Informacja o wynikach weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe z podpisem certyfikowanym.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 62 736 10 27 oraz mailowego pod adresem: twojafirma@euro.ctiw.pl

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl