A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

Do rozpoczęcia drugiego naboru pozostało:

Strona główna NABÓR 2 - Lista rankingowa
NABÓR 2 - Lista rankingowa
[2021-10-25] NABÓR 2 - Lista rankingowa

Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości poniżej publikuje wyniki oceny złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanami.

LISTY RANKINGOWE
(.pdf)

Komisja Oceny Biznesplanów wyłoniła:

  • 39 Uczestników Projektu, którzy otrzymają dotację jednorazową i wsparcie pomostowe;
  • 13 Uczestników Projektu, których Wnioski o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanem uwzględniono na Liście rezerwowej;
  • 7 Uczestników Projektu, których Wnioski o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe oraz Biznesplany zostały odrzucone ze względu na nieosiągnięcie co najmniej 60% punktów z całości lub części Biznesplanu.

Jednocześnie informujemy, iż 4 Uczestników Projektu nie złożyło stosownych dokumentów aplikacyjnych.

Informujemy, że od powyższej decyzji przysługuje odwołanie zgodnie z zapisami §3 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Termin na wniesienie odwołania upływa w dniu 2 listopada 2021 r. o godzinie 15.00 (decyduje data wpływu do Eurocentrum).

Spośród osób, znajdujących się na Liście rezerwowej tylko 8 osób zakwalifikuje się do otrzymania dotacji jednorazowej i wsparcia pomostowego po etapie odwoławczym. O przyznaniu Uczestnikowi projektu dotacji jednorazowej oraz wsparcia pomostowego decydować będzie ostateczna ilość punktów uzyskana po rozpatrzeniu wszystkich odwołań – zgodnie z zapisami §3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości.

Informacja o wynikach weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe z podpisem certyfikowanym. Do osób, którym nie udzielono wsparcia oraz do osób znajdujących się na Liście rezerwowej wraz z pismem zostaną wysłane formularze oceny sporządzone na podstawie oceny dokonanej przez członków Komisji Oceny Biznesplanów.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem tel. 62 736 10 27, 512 949 797 oraz mailowego pod adresem: twojafirma@euro.ctiw.pl


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl