A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

Do rozpoczęcia drugiego naboru pozostało:

Strona główna NABÓR 2 - Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji
NABÓR 2 - Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji
[2021-07-23] NABÓR 2 - Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że zakończył się etap procedury odwoławczej od oceny złożonych Formularzy Rekrutacyjnych.

Poniżej publikujemy zanonimizowaną Listę Uczestników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.

Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przekazana na Państwa adresy mailowe, za pośrednictwem pisma podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy z doradcą zawodowym. Rozmowy będą odbywały się w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości (parter) - w okresie od 27 lipca do 6 sierpnia br.

Jednocześnie podkreślamy, że w dniu rozmowy kandydat na uczestnika projektu zobowiązany jest dostarczyć aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy.

LISTY RANKINGOWE (.pdf)

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl