A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

Do rozpoczęcia drugiego naboru pozostało:

Aktualności
 
NABÓR 2 - Informacja dla Grupy 8 - nabór wniosków o dotację i wsparcie pomostowe
Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe wraz z Biznes Planem należy złożyć po zakończeniu wsparcia szkoleniowego w okresie od 20.09.2021 r. do 01.10.2021 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-09-10
 
NABÓR 2 - Informacja dla Grupy 7 - nabór wniosków o dotację i wsparcie pomostowe
Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe wraz z Biznes Planem należy złożyć po zakończeniu wsparcia szkoleniowego w okresie od 13.09.2021 r. do 24.09.2021 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-09-06
 
NABÓR 2 - Informacja dla Grupy 6 - nabór wniosków o dotację i wsparcie pomostowe
Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe wraz z Biznes Planem należy złożyć po zakończeniu wsparcia szkoleniowego w okresie od 06.09.2021 r. do 17.09.2021 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-08-27
 
NABÓR 2 - Informacja dla Grupy 5 - nabór wniosków o dotację i wsparcie pomostowe
Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe wraz z Biznes Planem należy złożyć po zakończeniu wsparcia szkoleniowego w okresie od 30.08.2021 r. do 10.09.2021 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-08-20
 
NABÓR 2 - Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowym - aktualizacja
W związku z rezygnacją jednej osoby z uczestnictwa w eatpie szkolenium poniżej publikujemy zaktualizowaną Ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowym wraz z zaktualizowaną Ostateczną listą rezerwową osób, które mogą zostać zakwalifikowane do udziału w etapie szkoleniowym.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-08-19
 
NABÓR 2 - Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowym
W związku zakończeniem procedury odwoławczej poniżej publikujemy zanonimizowaną Ostateczną listę osób zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego wraz z Ostateczną listą rezerwową osób, które mogą zostać zakwalifikowane do udziału w etapie szkoleniowym.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-08-17
 
NABÓR 2 - Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowym
Poniżej publikujemy zanonimizowaną Wstępną Listę Rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowym wraz z Wstępną Listą rezerwową osób, które mogą zostać zakwalifikowane do udziału w etapie szkoleniowym. Informujemy, że do etapu szkoleniowego zostaną skierowane 63 osoby.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-08-09
 
NABÓR 2 - Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji
Uprzejmie informujemy, że zakończył się etap procedury odwoławczej od oceny złożonych Formularzy Rekrutacyjnych. Poniżej publikujemy zanonimizowaną Listę Uczestników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-07-23
 
NABÓR 2 - Lista rankingowa
Poniżej publikujemy zanonimizowaną Listę Uczestników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-07-15
 
NABÓR 1 - OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA (aktualizacja)
W związku z rezygnącją kolejnych dwóch osób z otrzymania dofinansowania - Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości poniżej publikuje zaktualizowane, ostateczne wyniki oceny złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanami (po procedurze odwoławczej).
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-07-02
 
NABÓR 2 - Rozmowy Rekrutacyjne
Informujemy, że I etap rekrutacji w ramach II naboru projektu, tj. rozmowy z przedstawicielami Komisji rekrutacyjnej będą odbywać się w okresie od 5 do 12 lipca br. Wszyscy kandydaci na uczestników projektu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania z przedstawicielami Komisji rekrutacyjnej. Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, przy ul. Budowlanych 5 w Ostrowie Wielkopolskm.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-06-22
 
NABÓR 2 - Rekrutacja ZAMKNIĘTA!
Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach rekrutacji uzupełniającej do projektu „Dotacja na Twoją firmę” został zamknięty w dniu 18.06.2021 r. o godzinie 13.30.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-06-18
 
NABÓR 1 - OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości poniżej publikuje ostateczne wyniki oceny złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanami (po procedurze odwoławczej).
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-06-15
 
NABÓR 2 - Wznowienie rekrutacji dla OZE
Uprzejmie informujemy, że z dniem 14 czerwca 2021 od godziny 07:00 wznawiamy nabór Formularzy rekrutacyjnych. Zgodnie z przyjętym w Regulaminie założeniem Beneficjenta i Partnerów, aby bezzwrotną dotację na własną firmę otrzymały zróżnicowane grupy osób potrzebujących, po wznowieniu naboru przyjmowane będą wyłącznie Formularze rekrutacyjne składane wylącznie przez osoby, które planują rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-06-09
 
NABÓR 2 - Rekrutacja ZAWIESZONA!
Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu pn.: „Dotacja na Twoją firmę” (nabór numer II) został zawieszony w dniu 07.06.2021 r. o godzinie 14:30. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów np. osób deklarujących utworzenie działalności gospodarczej w branży Odnawialnych Źródeł Energii, stosowna informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-06-07
 
NABÓR 1 - LISTA RANKINGOWA
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości poniżej publikuje wyniki oceny złożonych Wniosków o dotację jednorazową i wsparcie pomostowe wraz z Biznesplanami.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-06-02
 
Informacja
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 4 czerwca 2021 r. Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości będzie nieczynne. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-06-02
 
Rozpoczęcie rekrutacji do projektu - nabór II
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn.: „Dotacja na Twoją firmę”. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w okresie od 7 czerwca br., w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-05-17
 
Spotkania informacyjne w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim o Funduszach Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Funkcjonujący przy Eurocentrum - Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności”. Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na utworzenie nowego przedsiębiorstwa.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-05-11
 
Informacja dla Grupy 4 - nabór wniosków o dotację i wsparcie pomostowe
Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe wraz z Biznes Planem należy złożyć po zakończeniu wsparcia szkoleniowego w okresie od 27.04.2021 r. do 11.05.2021 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-04-19
 
Zaktualizowana Ostateczna Lista Rankingowa Uczestników zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego
W związku z rezygnacją jednego Uczestnika z dalszego udziału w projekcie w załączeniu publikujemy zaktualizowaną Ostateczną Listę Uczestników zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego wraz z zaktualizowaną Listą rezerwową uczestników którzy mogą zostać zakwalifikowani do udziału w etapie szkoleniowym.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-04-16
 
Informacja dla Grupy 3 - nabór wniosków o dotację i wsparcie pomostowe
Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe wraz z Biznes Planem należy złożyć po zakończeniu wsparcia szkoleniowego w okresie od 20.04.2021 r. do 04.05.2021 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-04-09
 
Zaktualizowana Ostateczna Lista Rankingowa Uczestników zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego
W związku z rezygnacją jednego Uczestnika z dalszego udziału w projekcie w załączeniu publikujemy zaktualizowaną Ostateczną Listę Uczestników zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego wraz z zaktualizowaną Listą rezerwową uczestników którzy mogą zostać zakwalifikowani do udziału w etapie szkoleniowym.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-04-07
 
Informacja dla Grupy 2 - nabór wniosków o dotację i wsparcie pomostowe
Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe wraz z Biznes Planem należy złożyć po zakończeniu wsparcia szkoleniowego w okresie od 13.04.2021 r. do 26.04.2021 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-04-02
 
Informacja dla Grupy 1 - nabór wniosków o dotację i wsparcie pomostowe
Wniosek o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe wraz z Biznes Planem należy złożyć po zakończeniu wsparcia szkoleniowego w okresie od 06.04.2021 r. do 19.04.2021 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-03-26
 
OSTATECZNA LISTA RANKIGOWA + informacja o szkoleniach w formie zdalnej
W związku zakończeniem procedury odwoławczej poniżej publikujemy zanonimizowaną Ostateczną Listę Uczestników zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego wraz z Listą rezerwową uczestników którzy mogą zostać zakwalifikowani do udziału w etapie szkoleniowym.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-03-18
 
KOMUNIKAT dot. środków ostrożności
W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o zapoznanie się z poniższym KOMUNIKATEM dotyczącym środków ostrożności w trakcie i przed realizacją procesu szkoleniowego. Uprzejmie prosimy o stosowanie wskazanych zaleceń.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-03-16
 
WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA
Poniżej publikujemy zanonimizowaną Listę Uczestników zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego wraz z Listą rezerwową oraz Ostateczną listę osób niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-03-08
 
Termin publikacji Listy rankingowej
Informujemy, iż: "Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowym" oraz "Lista rezerwowa osób, które mogą zostać zakwalifikowane do udziału w etapie szkoleniowym" zostaną opublikowane na początku przyszłego tygodnia. Wraz z publikacją List, każdy z uczestników II etapu rekrutacji otrzyma na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej - pismo z wynikami procedury rekrutacyjnej.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-03-05
 
LISTA RANKINGOWA
Poniżej publikujemy zanonimizowaną Listę Uczestników zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji, tj. rozmowy z doradcą zawodowym.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-02-19
 
Rekrutacja ZAMKNIĘTA
Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach rekrutacji uzupełniającej do projektu „Dotacja na Twoją firmę” został zamknięty w dniu 25.01.2021 r. o godzinie 07.34. Zapraszamy do udziału w drugiej edycji procesu rekrutacyjnego, która planowana jest na miesiąc czerwiec br.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-01-25
 
Wznowienie rekrutacji DLA OSÓB PRACUJĄCYCH
Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 stycznia 2021 od godziny 07:00 wznowimy nabór w projekcie pn.: "Dotacja na Twoją firmę". Zgodnie z przyjętym w Regulaminie założeniem Beneficjenta i Partnerów, aby bezzwrotną dotację na własną firmę otrzymały zróżnicowane grupy osób potrzebujących (wg statusu na rynku pracy), po wznowieniu naboru przyjmowane będą wyłącznie wnioski składane przez osoby pracujące.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-01-20
 
Rekrutacja ZAWIESZONA!
Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Dotacja na Twoją firmę” został zawieszony w dniu 18.01.2021r. o godzinie 10:10. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów np. osób pracujących, stosowna informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-01-18
 
AKTUALIZACJA REGULAMINU REKRUTACJI I FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prośbą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dokonano zmian w Regulaminie rekrutacji oraz Formularzu rekrutacyjnym. W związku z powyższym prosimy o składanie Formularza na nowym - obowiązującym wzorze. Poniżej przedstawiamy zakres zmian w stosunku do wcześniej opublikowanej dokumentacji oraz nowy wzór obowiązujących dokumentów.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-01-14
 
Rozpoczęcie rekrutacji do projektu
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu pn.: „Dotacja na Twoją firmę”. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w okresie od 18 do 31 stycznia br., w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2021-01-04
 
Regulamin rekrutacyjny wraz z załącznikami
W zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE opublikowano Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami. Jednocześnie informujemy, że dokumentacja dotycząca procesu rekrutacji może ulec zmianie na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wobec powyższego Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do zmiany dokumentacji rekrutacyjnej z uwzględnieniem stanowiska Urzędu. O wszelkich zmianach Eurocentrum poinformuje na stronie internetowej projektu. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia formularza rekrutacyjnego na wzorze obowiązującym w dniu wpływu formularza do Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2020-12-30
 
Informacja
Uprzejmie informujemy, iż w okresie od 24.12.2020 r. do 01.01.2021 r. Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości będzie nieczynne. Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektu prosimy wysyłać na adres: twojafirma@euro.ctiw.pl lub za pośrednictwem Formularza kontaktowego na FORUM. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2020-12-21
 
Rozpoczęcie projektu
W wyniku oceny wniosków, złożonych w ramach Poddziałania 6.3.1 "Samozatrudnienie i przedsiębiorczość" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, partnerski wniosek: Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Dotacja na Twoją firmę", który zostanie uruchomiony od 1 stycznia 2021 r., a jego koniec zaplanowano na grudzień 2022 r.
Zobacz szczegóły » Data dodania:   2020-11-25
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl