A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Usługi szkoleniowe
Usługi szkoleniowe

USŁUGI SZKOLENIOWE:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • dozór i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • ochrona własności przemysłowej
 • podstawowe zasady higieny przy produkcji i obrocie żywnością (Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna, HACCP)
 • obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • obsługa i konserwacja urządzeń transportu bliskiego
 • uprawnienia pedagogiczne
 • zarządzanie jakością
 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • ochrona przeciwpożarowa
 • inne specjalistyczne

Zlecenie usługi szkoleniowej

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl