A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Usługi doradcze
Usługi doradcze

USŁUGI DORADCZE:

  • deklaracje zgodności z polskimi normami i dokumentami normatywnymi
  • wycena maszyn, urządzeń, środków transportu oraz nieruchomości
  • opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego RP na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe
  • ochrona własności przemysłowej
  • ocena ryzyka zawodowego
  • zagadnienia bhp
  • dokumentacja techniczna, problematyka techniczno-organizacyjna
  • zarządzanie jakości

 

Zlecenie usługi doradczej

 

 

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl