facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna Podsumowaliśmy ostatnie Olimpiady
Podsumowaliśmy ostatnie Olimpiady
[2024-05-29] Podsumowaliśmy ostatnie Olimpiady

Wraz z Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie podsumowaliśmy finały ogólnopolskich Olimpiad współorganizowanych przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Tegoroczne uroczyste podsumowanie zgromadziło liczne grono uczniów, nauczycieli, przedstawicieli branży technicznej oraz ważne osobistości związane z ruchem wynalazczym i racjonalizatorskim. Była to chwila pełna emocji, radości i dumy dla wszystkich uczestników, którzy osiągnęli wysoki poziom w konkursach.

W tym roku, podsumowania finałów ogólnopolskich Olimpiad odbyły się podczas dwóch dni: 22 maja podsumowano Olimpiadę Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice, a dzień później Olimpiadę Innowacji Technicznych w Mechanice oraz Olimpiadę Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska. Oba przedsięwzięcia miały miejsce w Warszawskim Domu Technika – NOT. Honorowy patronat nad Olimpiadami objął Urząd Patentowego RP. 

Olimpiady organizowane przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w roku szkolnym 2023/2024 stanowią kontynuację organizowanych przez ponad 50 lat – Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. 
 
Ponad 50 poprzednich edycji Olimpiad nie tylko przyniosło satysfakcję uczestniczącym w nim uczniom, ale i sprawiło, iż innowacyjność w szerszym wymiarze zaistniała w powszechnej świadomości i stała się czynnikiem bogacącym nasze dobra narodowe. Nie ma bowiem nic cenniejszego od żądzy wiedzy i pragnienia zmiany otaczającego nas świata na lepsze, a innowacja techniczna jest niezbędnym składnikiem dla funkcjonowania konkurencyjnej gospodarki na rynku światowym. Rewolucja naukowo – techniczna wymaga bowiem od kolejnych pokoleń nie tylko gotowości do podejmowania nowych wyzwań i perspektywicznego myślenia, ale także kompetencji oraz wysokiego poziomu wiedzy. 

Wśród zaproszonych na uroczystości gości obecni byli:
 • Wiceprezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej – Pan dr Piotr Zakrzewski;
 • Naczelnik Wydziału w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej  –  Pan dr Janusz Niedziółka;
 • Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice – doc. dr inż. Wiesław Brociek;
 • Główny Specjalista w Urzędzie Patentowym RP – Pan Piotr Wiatrowski;
 • Prezydent PZSWiR – Pan Stanisław Janowczyk;
 • Wiceprezydent PZSWiR – Pan Ryszard Bajkowski;
 • Wiceprezydent PZSWiR – Pan Tadeusz Wilczarski;
 • Wiceprezydent PZSWiR, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Olimpiady – Pan Zbigniew Matuszczak;
 • Sekretarz Generalny PZSWiR – Pan Tomasz Pilarski;
 • Członek Prezydium KR PZSWiR – Pani Małgorzata Gajec;
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PZSWiR, Koordynatorka Olimpiad – Pani Renata Kołodziej;
 • Koordynator Olimpiady Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice – Pani Beata Rymarczyk wraz z zespołem organizacyjnym – Panią Katarzyną Kamińską i Panią Ewą Zgardzińską;
 • Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości – Pani Martyna Plewińska;
 • Dyrektor Departamentu Ekonomicznego w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości – Pani Aldona Kurczaba;
 • Główny Specjalista do spraw wdrażania unijnych projektów innowacyjnych w Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości – Pani Ewa Łopuszyńska;
 • Kierownik EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski – Pani Ewelina Górna - Małolepsza.
Podczas uroczystości młodzież – laureaci i finaliści Olimpiad otrzymali stosowne zaświadczenia, dyplomy, puchary oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 
W Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice pierwsze trzy miejsca zdobyły prace:
 
1. MIEJSCE:
 • „Regulator autokonsumpcji PV” – Gabriel Czubak  – Technikum nr 1 im. Waldemara Gostomczyka w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim;
 • "8thSENSE - Zdalny samouczący system monitoringu i detekcji dźwięków dla osób niesłyszących” – Kamil Lonczar  –  Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie;
 • "Bezzałogowa Platforma Latająco-Krocząca „Sparky” – Mateusz Jeżak, Patryk Brzozowski, Mateusz Wydra  –  Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu oraz Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.
2. MIEJSCE: 
 • „Seeable – system nawigacji i ostrzegania” – Jakub Moczoł, Artur Nowak – Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu - Zdroju;
 • „PrismaView - Spojrzenie w przyszłość” – Maciej Krainski – Zespól Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy;
 • „Maszyna zwiększająca bezpieczeństwo ryb hodowlanych przed drapieżnikami” – Dawid Bryndziak, Maciej Kymona – Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku-Białej.
3. MIEJSCE
 • "Output Interface for The Blind” – Miłosz Obrębski, Juliusz Maklakiewicz, Wojciech Szymański – Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy;
 • „SAFER CAR – SAFER FAMILY” – Paweł Komasara, Piotr Seremak – Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” w Połańcu;
 • „Innowacyjny ekran akustyczny z modułem „Energy harvesting” – Szymon Konarski – Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu.
W Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Mechanice pierwsze trzy miejsca zdobyły prace:
 
1. MIEJSCE:
 • „AiBach. Automatyczny system grający na organach” – Paweł Obsadny – Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim;
 • „Proteza dłoni „Prawa Ręka” – Piotr Sakowski – Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu;
 • „Serpente – autonomiczny robot mobilny o zmiennej geometrii gąsienic (AMR, VGSTV)” – Gracjan Bulczak – Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
2. MIEJSCE:
 • „Motocykl elektryczny ENDURO” – Joachim Komędera – Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku - Białej;
 • "Dwuramienny robot typu „Scara” z chwytakiem pneumatycznym” – Adrian Reszka, Kacper Kaczmarek, Maksymilian Wróbel – Zespół Szkół Nr 18 we Wrocławiu;
 • „Drugie dno” – system automatycznego oczyszczania osadów dennych w zbiornikach wodnych” – Hubert Łukawski, Julia Piechowiak, Oliwia Zagórowicz – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze.
3. MIEJSCE:
 • „AttoSorter. Urządzenie przemysłowe autonomiczne klasyfikujące odpady za pomocą algorytmu sieci neuronowej” – Marek Marczak, Wojciech Adamski, Wojciech Jakubczyk – Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim;
 • „Innowacyjna drukarka 3D niewielkich rozmiarów” – Wojciech Leja, Kacper Kaczmarek, Maksymilian Sobczak – Zespół Szkół Nr 18 we Wrocławiu;
 • „Pojazd specjalny” – Marcin Piwowar, Szymon Gankowski – Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
W Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska pierwsze trzy miejsca zdobyły prace:
 
1. MIEJSCE:
 • „iTrask – inteligentny system segregacji śmieci do użytku przydomowego oraz w miejscach publicznych” – Bartosz Gierlach, Bartłomiej Kaj, Tomasz Karwik – Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim;
 • „Projekt maszyny do segregowania butelek plastikowych, szklanych oraz puszek po napojach” – Mateusz Jakubiec, Mieszko Gąstała – Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego w Bielsku Białej;
 • „Demarkeryzacja środowiska” – Jacek Winiarczyk, Michał Gryzio – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie.
2. MIEJSCE:
 • „System Retencji Wody Opadowej dla Ośrodka Szkoleniowego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Niwikach” – Natalia Roguła, Maximilian Maciosek, Wiktor Raczkowski – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu;
 • „WasteWise: Mądra Technologia dla Odpadów” – Jakub Pryszczewski, Maciej Szewczak – Zespól Szkół Elektronicznych, Technikum Elektroniczne w Lublinie;
 • „Alergia a komfort życia” – Lena Rzeźnik, Laura Luiza Wrona – Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3. MIEJSCE:
 • „Projektowanie zagospodarowania powierzchni leśnych z uwzględnieniem estetyki i krajobrazowości lasu oraz wypełniania społecznych potrzeb w zakresie rekreacji, terapii lasem, edukacji itp.” – Oliwia Lis, Szymon Krukowski – Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi;
 • „Automatyczny separator odpadów” – Marcin Jaśkowski, Filip Zdeb – Zespól Szkół Elektronicznych, Technikum Nr 2 Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Wł. Sikorskiego w Kielcach;
 • „Cztery KĄTY – projekt wspomagający ochronę dzikich kaczek w ich naturalnym środowisku” – Natalia Julia Kraśnicka, Zuzanna Karolina Borzych, Agata Pasternak  – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka w Zielonej Górze.
Szczegółowe wyniki Olimpiady opublikowane są na stronie internetowej Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie - https://pzswir.pl/olimpiada 
 
Za osiągnięcia na polu innowacji technicznych oraz w uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie wynalazczości, na wniosek Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów – Prezes Rady Ministrów nadał Odznaki Honorowe – „Za zasługi dla Wynalazczości”:
 • Panu Adamowi Tomaszewskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu – organizatorowi tegorocznego finału Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce;
 • Panu Marianowi Chrapko – nauczycielowi i opiekunowi wielu laureatów i finalistów Olimpiad z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku;
 • Panu Mariuszowi Skupień - nauczycielowi i opiekunowi wielu laureatów i finalistów Olimpiad z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.
Za osobisty wkład w realizację programu innowacyjnego wychowania młodzieży, podczas uroczystości uhonorowano zasłużone osoby. Prezydium Krajowej Rady PZSWiR – za osobisty wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie i aktywizację zawodową młodzieży nadało tytuł „PRZYJACIELA MŁODZIEŻY” opiekunom młodzieży i organizatorom:
 • Panu Piotrowi Zakrzewskiemu – Wiceprezesowi Urzędu Patentowego RP;
 • Panu Januszowi Niedziółce – Naczelnikowi Wydziału w Departamencie Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej;
 • Pani Magdalenie Wojtasz – Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Pani Agnieszce Tokarskiej – Osyczce – nauczycielowi przedmiotów zawodowych, opiekunowi wielu laureatów i finalistów Olimpiad z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka w Zielonej Górze;
 • Panu Andrzejowi Majerowi – opiekunowi, nauczycielowi przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Panu Mateuszowi Nawrotowi - nauczycielowi przedmiotów zawodowych, opiekunowi wielu laureatów i finalistów Olimpiad z Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie.

Podczas dwudniowych uroczystości laureaci Olimpiad zaprezentowali swoje wyróżnione prace:

 • Pan Paweł Obsadny z Zespołu Szkół Technicznych z Ostrowa Wielkopolskiego zaprezentował prace pn.: „AiBach Automatyczny System Grający na organach”;
 • Pan Jakub Pryszczewski i Pan Maciej Szewczak z Zespołu Szkół Elektronicznych z Lublina zaprezentowali pracę pn.: „Waste Wise: Mądra Technologia dla odpadów”;
 • Pan Gabriel Czubak z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim zaprezentował pracę pn.: „Regulator autokonsumpcji PV”;
 • Pan Mateusz Jeżyk i Pan Patryk Brzozowski z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu oraz Pan Mateusz Wydra z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu zaprezentowali pracę pn.: „Bezzałogowa platforma latająco – krocząca „SPARKY”.
Uroczystości podsumował Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Pan Zbigniew Matuszczak, który przedstawił najważniejsze liczby tegorocznej edycji Olimpiad, pogratulował laureatom i finalistom, wyrażając nadzieję, iż dziś będąc młodymi entuzjastami nauki, w przyszłości nie zagubią oni w sobie cennego pierwiastka, jakim jest chęć odkrywania nowego. 
 
Tegoroczne podsumowania były nie tylko okazją do uhonorowania laureatów, ale również do promowania idei innowacji i technologii wśród młodzieży. Celem Olimpiad jest bowiem rozwijanie pasji do nauki, inspirowanie uczniów do kreatywnego myślenia i zachęcanie ich do poszukiwania nowych, innowacyjnych rozwiązań.
 
"Powiedz mi, a zapomnę, 
Pokaż mi, a zapamiętam, 
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" 
 
- Konfucjusz
 
 
 


 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl