facebook
 
A A A
Home site Contact SiteMappl en de frfb
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Realizowane Projekty
Newsletter
Chcesz być na bieżąco. Zapisz się!
Szkolenia
 
  Odznaczenia i Nagrody
EUROCENTRUM
 
     
  Klub
Mikroprzedsiębiorców
"Nasze firmy"
 

Zrealizowane projekty
Strona główna Wielkopolscy Olimpijczycy
Wielkopolscy Olimpijczycy
[2024-05-07] Wielkopolscy Olimpijczycy

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości podpisał z Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Urząd Marszałkowski  umowę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Wielkopolscy Olimpijczycy”.

Celem zadania jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczniów do podejmowania samodzielnych działań pod kierunkiem opiekuna naukowego. Udział w zadaniu wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole.

Zadanie dotyczy uczestnictwa młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego w eliminacjach szkolnych, okręgowych oraz w finale ogólnopolskim Olimpiad przedmiotowych organizowanych we współpracy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów z siedzibą w Warszawie, takich jak:

  • Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości;
  • Olimpiada Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice;
  • Olimpiada Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce;
  • Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska;
  • Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice.

Zadanie realizowane jest na podstawie Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy a dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2033 r. poz. 571).


Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl